Soms lezen we een woord of een term in de Bijbel waarvan we niet direct de betekenis of bedoeling van begrijpen. Op deze pagina zal ik op alfabetische volgorde allerlei van die termen uitleggen. Hiermee hoop ik u kennis en handgrepen aan te reiken om het Profetische Woord van God beter te verstaan. De Heere God heeft een plan en hoe belangrijk en zegenrijk is het om dat plan in te zien. Het zijn ‘dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen’ (1Petrus 1:12).