Pasen is één van de allergrootste gebeurtenissen, belangrijk voor ieder mens. Het spreekt van het lijden en sterven van Jezus Christus, maar ook van ZIjn opstanding. Op deze pagina verschijnen artikelen die daarop betrekking hebben en u helpen inzicht te krijgen in dit wonder van Gods liefde en genade voor alle mensen, dus ook voor u.