Op Bijbeltekst
Genesis
Genesis 1:1
Genesis 1:1a
Genesis 1:13
Genesis 1:26a
Genesis 1:31
1Samuël
1 Samuel 2:1a
1 Samuël 2:3b
1Samuël 3:8c
2Kronieken
2Kronieken 33:12b
Psalmen
Psalm 1:2
Psalm 1:6
Psalm 2:1
Psalm 2:6
Psam 3:3
Psalm 3:6
Psalm 51:12
Psalm 63:8
Psalm 65:7
Psalm 83:2
Psalm 119:30
Psalm 119:130
Psalm 119:140
Psalm 119:76
Spreuken
Spreuken 1:5
Spreuken 8:20
Spreuken 10:8b
Spreuken 11:3
Spreuken 29:18
Jesaja
Jesaja 2:3d
Jesaja 10:21
Jesaja 11:9
Jesaja 13:14b
Jesaja 45:5
Klaagliederen
Klaagliederen 3:22
Klaagliederen 5:21
Ezechiël
Ezechiel 2:6
Mattheüs
Mattheüs 12:30
Lukas
Lukas 14:28
Johannes
Johannes 1:10
Johannes 1:12
Johannes 1:29
Johannes 3:17
Johannes 14:6
Johannes 14:18
Handelingen
Handelingen 2:42
Handelingen 4:12
Handelingen 4:32
Handelingen 6:8
Handelingen 7:34
Handelingen 7:48
Handelingen 7:60
Handelingen 8:35
Handelingen 10:34
Handelingen 11:18
Handelingen 16:31
Romeinen
Romeinen 1:4
1Corinthiërs
1Corinthiërs 1:2
1Corinthiërs 1:8
1Corinthiërs 3:9
1Corinthiërs 1:18
1Corinthiërs 1:25
1Corinthiers 1:31
1Corinthiërs 2:2
1Corinthiërs 2:7
1Corinthiërs 2:9
1Corinthiërs 2:12
1Corinthiërs 2^14
1Corinthiërs 3:3
1Corinthiërs 3:9
1Corinthiërs 3:11
1Corinthiërs 3:16
1Corinthiërs 4:3
1Corinthiërs 4:6
1Corinthiërs 4:13
1Corinthiërs 4:20
1Corinthiërs 5:8
2Corinthiërs
2Corinthiërs 1:21,22
2Corinthiërs 3:18
2Corinthiërs 4:17
2Corinthiërs 5:17
2Corinthiërs 13:13
Galaten
Galaten 5:1
Efeze
Efeze 6:18
Filippenzen
Filippenzen 1:20
Colossenzen
Colossenzen 1:6
Colossenzen 1:9
Colossenzen 1:27
Colossenzen 2:6,7
Colossenzen 2:12
1Thessalonicenzen
1Thessalonicenzen 5:2
1Thessalonicenzen 5:17, 23
1Thessalonicenzen 5:23
1Thessalonicenzen 5:33
Titus
Titus 1:1
Titus 1:2
Titus 1:5a
Titus 1:10a
Titus 2:7
Titus 2:13
Hebreeën
Hebreeën 3:1
Hebreeeën 4:1
https://bijbelenprofetie.com/wp-content/uploads/2023/08/Hebreeen-10^19.pdf
Hebreeën 13:5
JacobusJacobus 1:4
Openbaring
Openbaring 3:10