Het is bekend dat Gods volk Gods Naam niet noemt en in geschriften Zijn Naam vaak wordt omschrijven. Het respect voor Gods Heilige Naam is terecht groot. In onze Bijbels is die terughoudendheid doorgezet en lezen we meestal Heere. Ik pleit voor een heroverweging van dit gebruik. In Exodus 3:14, 15 lezen we: “En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toegezonden (….) Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie’.  Wanner God zelf zegt wat Zijn Naam is en hoe Hij genoemd wil worden, wie zijn wij om dat te veranderen?