Hartelijk welkom op mijn pagina ‘preken’. Sommige preken bevatten alleen audio, dus het gesproken woord, anderen ook video, dus met filmbeelden. Veel zegen bij het beluisteren.

DE TOEKOMST VANDAAG

We hebben hier twee studies die ingaan op de vraag hoe we ons op de toekomst kunnen voorbereiden. Het gaat om een voorbereiding die we als gemeente moeten nastreven, maar ook persoonlijk is het belangrijk ons actief op de toekomst voor te bereiden. De toekomst waaraan we hier denken betreft de tijd na dit aardse leven. Hoe horen we als kinderen van God ons leven in te richten

EZECHIËL

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Zij die het profetische woord hoogachten en weten dat God een plan heeft met de wereld vragen zich soms af of deze oorlog te maken heeft met vervulling van Gods beloften. Ik denk van wel en geef in deze preek aan waarom ik dat denk. Het Russische volk ligt op bijzondere wijze verankerd in de profetie.

SAMUËL

Samuël is een bijzondere profeet. Hij markeert de overgang tussen de profeten die spraken en het volk onderwezen in Gods Wil en Wet enerzijds. Na hem komen de profeten die hun profetieën op schrift stelden, anderzijds. Die geschriften hebben we in onze Bijbel, het Oude Testament of de Tenach, zoals de Joden hun Bijbel noemen. Ook markeert Samuël de overgang van de periode van de Richters, naar de koningen van Israël. Hij mocht zowel Saul als David tot koning zalven.

ESTHER

Dit boekje lijkt een romantische verhaal, maar onthult ons feitelijk een conflict tussen twee volkeren, Amelek en Israël. Dat isd een strijd die begon tijdens te tocht van Gods volk naar het beloofde land, maar blijkt door te lopen tot in onze tijd. De laatste preek uit deze studie brengt ons in de veel recentere geschiedenis, van Haman naar Hitler. Hier moeten alle volken en alle mensen leren, je houding tot Gods volk is alles bepalend voor zegen dan wel oordeel. Gods sprak tot Abraham “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken” (Genesis 12:3). De geschiedenis van Esther leert ons hoe waar dat woord is tot vandaag. Dit is tevens een Godsbewijs!


Gods verbonden

Wanneer we oog krijgen voor de verbonden die de Heere God met Abraham en Zijn volk heeft gesloten krijgen we per direct meer zicht op Gods heilsplan. Een plan dat juist ook vandaag in de mondiale samenleving impact heeft. Israël staat in die verbonden centraal en is er niet toevallig en ook de weerstand tegen dit volk heeft een oorsprong. Feitelijk is dit alles één groot Godsbewijs. In deze serie preken doe ik een poging u daarin mee te nemen. Gods handelen in de geschiedenis wordt verrassend actueel en daarmee voor ieder mens beslissend.

Simson, Gods spierballen man

Het is zeker waar dat de geschiedenis van Simson een bijzondere en aansprekende is. Veelal zien we krachtpatserij vermengd met romantiek. Wanneer we dieper inzoomen op deze geschiedenis gaat we bijzondere dingen ontdekken die ons meer van Gods heilsplan in en door Jezus Christus laten zien. Dat geeft verrassende vergezichten, die zelfs tot in de dood van Simson zichtbaar worden.

Zacharia,

Zacharia is een profeet die soms vreemde en onduidelijke beelden gebruikt, maar met geduld en wat dieper graafwerk in de tekst blijkt Zacharia een boodschap te dragen die onze tijd raakt. Zacharia betekent: Jahweh is gedachtig geweest, of Jahweh herinnert Zich. Die herinnering blijkt op Gods volk Israël te slaan, het oude verbondsvolk.

Dit boek schildert ons de toekomstige situatie voor het volk. Na veel moeite en strijd eindigt de geschiedenis voor Israël met een glorieuze toekomst. Jezus zal koning worden, stad en tempel zullen herstel worden en de volkeren van de aarde zullen jaarlijks naar deze hoofdstad van de wereld optrekken om haar koning te eren. Ik heb over deze profeet een serie van 20 preken mogen houden die u via de link hiernaast kunt beluisteren. Moge de Heere u zegenen.