Wanneer de profeet in Hosea 4:6 schrijft: ‘Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is ‘, dan is dat direct een ernstige waarschuwing voor ons. Hoe staat het met onze schriftkennis? Op deze pagina reik ik u allerlei studies aan die u kunnen helpen om te groeien in kennis en inzicht in Gods woord. Daardoor worden we stabielere christenen die met meer kennis en inzicht als getuigen van onze Heer in de wereld naar buiten kunnen treden en dat zal tot zegen zijn.