Mijn missie

  1. Aanreiken van studies en inzichten in de Bijbel in het algemeen
  2. Aanreiken van studies en onderwerpen betreffende de eschatologie of wel de leer van de laatste dingen in het bijzonder
  3. Stimuleren tot een leven waarin de Heere Jezus wordt verwacht